Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: TT.Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng